Stichting Topvolleybal Barneveld Businessclub Ede

De 100 van SSS

Om volleybalvereniging SSS in staat te stellen om met het 1e herenteam structureel op het hoogste landelijke niveau te kunnen spelen, kent volleybalvereniging SSS samen met de Stichting Topvolleybal Barneveld ‘De 100 van SSS’.

Supporters van het topteam van volleybalvereniging SSS, welke onder de verantwoordelijkheid valt van de Stichting Topvolleybal Barneveld, krijgen de mogelijkheid om onderdeel te gaan uitmaken van ‘De 100 van SSS’ en hiermee het topteam van volleybalvereniging SSS financieel te ondersteunen. Per seizoen zal er een bijdrage gevraagd worden van € 100,00 en het doel is binnen enkele seizoenen een trouwe groep van 100 leden te creëren.

Wat krijgt een lid van ‘De 100 van SSS’?
Een seizoenkaart voor vrije toegang tot de wedstrijden die het 1e herenteam van SSS speelt in de eigen sporthal De Meerwaarde.
De namen van de leden van ‘De 100 van SSS’ krijgen een eervolle vermelding op een speciaal bord in de kantine en tevens op de website www.topvolleybalbarneveld.nl.

Wat gebeurt er met de fondsen die gegenereerd worden door ‘De 100 van SSS’?

De fondsen zullen onder meer aangewend worden ter financiering van goede trainingsfaciliteiten voor het 1e herenteam en de talenten van volleybalvereniging SSS.

Hoe wordt u lid van ‘De 100 van SSS’?

Een lid kan zich aanmelden bij één van de medewerkers van de Stichting Topvolleybal Barneveld of mail de belangrijkste persoonsgegevens (naam, adres + bankrekeningnummer) naar info@topvolleybalbarneveld.nl.

Het lidmaatschap geldt voor de duur van één volleybalseizoen. Dit seizoen loopt van 1 augustus tot 1 juni van het daarop volgend jaar.
Een lid van ‘De 100 van SSS’ die per 1 juni niet heeft opgezegd gaat akkoord met het stilzwijgend verlengen van zijn lidmaatschap van opnieuw één volleybalseizoen.

Draagt u het topvolleybal in Barneveld een warm hart toe? Word lid en lever op deze manier een zeer gewaardeerde bijdrage bij het realiseren van onze sportieve doelstellingen.

Stichting Topvolleybal Barneveld

Onze supporters

Joop Alberda
Wim de Boer
Arjen Boonstoppel
Dick van den Hoorn
Wim van den Hoorn
Ralph Kaasschieter
Carl Koetsier
Klaas Kunst
Jaap van 't Land Jr.
Melie van 't Land
L.M. Meijers B.V.
Wybe Jan Nauta
Bob Richert
Ype Schaap
Harald van der Sloot
Christien Timorason
Procomm
Ro-Ad B.V.
Edith van der Woerd
G. Esser
Ronald van der Lubbe
Kees van der Werf
Brand van Roekel
Age Baanstra
Erwin Pellegrom
J. & G. Welink
G. Rozeboom
Matthijs Graafland
Van Ee Keukens Ede